Ai giỏi hơn ai?

Ai giỏi hơn ai là các cuộc thi do các em học sinh tự đứng ra tổ chức dưới sự giám sát và hỗ trợ của Hoc24. Chúng tôi tạo ra sân chơi này với mục đích tạo điều kiện và khuyến khích các em học sinh chủ động hơn trong học tập, trong các hoạt động xã hội cũng như giao lưu giữa các học sinh trên mọi miền đất nước Việt Nam.