Ai giỏi hơn ai?

Ai giỏi hơn ai là các cuộc thi do các em học sinh tự đứng ra tổ chức dưới sự giám sát và hỗ trợ của Hoc24. Chúng tôi tạo ra sân chơi này với mục đích tạo điều kiện và khuyến khích các em học sinh chủ động hơn trong học tập, trong các hoạt động xã hội cũng như giao lưu giữa các học sinh trên mọi miền đất nước Việt Nam.

Danh sách các cuộc thi

Cuộc thi Ngữ văn hoc24 Đã kết thúc

Cuộc thi Tin học Đã kết thúc

Cuộc thi Tiếng Anh hoc24 Đang diễn ra

Cuộc thi Toán Tiếng Anh lần 2 do Quoc Tran Anh Le tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi Hóa học do Toshiro Kiyoshi tổ chức lần thứ 2 Đã kết thúc

Cuộc thi Toán do Nguyễn Trương tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi Tiếng Anh do Vy Lan Lê tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi vật lý do Ma Đức Minh tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi Vật lý do Tenten tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi Địa lý do Trần Thọ Đạt tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi Toán Tiếng Anh do Quoc Tran Anh Le tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi môn Văn - Tiếng Việt do Thảo Phương tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi Toán do Dương Phan Khánh Dương tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi Hóa học do Toshiro Kiyoshi tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi Ngữ Văn do Linh Phương tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi Lịch Sử do Nguyễn Trần Tuấn Khoa tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi Hoá học do Rainbow tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi Ngữ Văn do Linh Phương tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi Sinh Học do Đức Minh tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi Tiếng Anh do Võ Đông Anh Tuấn tổ chức Đã kết thúc

Cuộc thi Toán do Nguyễn Huy Tú tổ chức - Lần 2 Đã kết thúc

Cuộc thi Tiếng Anh do Trịnh Đức Minh tổ chức Đã kết thúc

Cuộc Thi toán do Nguyễn Huy Tú tổ chức Đã kết thúc