Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

VƯƠN CAO VIỆT NAM

Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về nhân vật Phrăng trong câu chuyện "Buổi học cuối cùng"(sgk Ngữ văn 6 tập 2 trang 49+50+51+52+53) .Trong đoạn văn sử dụng ít nhất một phép so sánh .


Các câu hỏi tương tự
ThiênÝ Trần
Xem chi tiết
ThiênÝ Trần
Xem chi tiết
Ánh Nguyễn
Xem chi tiết
Mario DaiVy
Xem chi tiết
Trần Đức Phát
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Lan
Xem chi tiết
Lan Nguyễn
Xem chi tiết
Mario DaiVy
Xem chi tiết
Bùi Thị Khánh Linh
Xem chi tiết