Lão Hạc

TÍNH NGÔ

Viết bvan Phân tích văn bản cố Hương của lỗ Tuấn chỉ ra sự giống nhau khác nhau về thể thơ đề tài thái độ của tác giả được thể hiện trong bài thơ mời trầu của Hồ Xuân Hương với bài ca dao sau theo lục theo thể thơ lục bát

miếng trầu ăn tết làm đôi

lá trầu là vợ cau tươi là chồng

trầu xanh cau trắng cay nồng

phôi pha với nghĩa thuốc nồng với duyên


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hà Phương
Xem chi tiết
25.Lê Ngọc Phan-8A
Xem chi tiết
VIP Pro
Xem chi tiết
Fhhhy
Xem chi tiết
Đinh Thị Lan Hương
Xem chi tiết
Hồng Thúy
Xem chi tiết
Sera
Xem chi tiết
ngọc nguyễn thanh như
Xem chi tiết
phạm huy hoàng
Xem chi tiết