Bài 25 - Phòng, tránh đuối nước

datcoder

Việc nào nên làm? Việc nào không nên làm? Vì sao?

Người Già
3 tháng 2 lúc 23:15

Việc nên làm:
1) Vì biết bơi là một kĩ năng cứu chúng ta khỏi đuối nước
2) Vì khi gặp người khác gặp nạn, nếu chúng ta không có khả năng cứu, phải lập tức đi nhờ người có khả năng.
4) Vì khi gặp người gặp nạn, nếu có khả năng cứu thì chúng ta phải cứu ngay.
Không nên làm:
3) Vì hành động của bạn này rất nguy hiểm, có thể bị nước cuốn và trượt chân dẫn tới bị đuối nước
5) Vì hành động của bạn này rất nguy hiểm, có thể bị trượt chân rơi xuống và bị nước cuốn.

Bình luận (0)