Bài 23 - Biết nhận lỗi

datcoder

Vì sao khi mắc lỗi em cần biết nhận lỗi?

Người Già
3 tháng 2 lúc 14:27

Vì điều đó cho thấy em là người trung thực, dám chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nhờ đó có cơ hội sửa chữa sai lầm và học hỏi từ những sai lầm đó, giúp em trưởng thành hơn và trở thành một người tốt hơn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết