Bài 9: Công thức hóa học

Nguyễn Phương Thảo

Trong phân tử X sau gồm 2 loại nguyên tử là Fe và Cl. Biết phân tử khối =127. Tìn tỉ lệ số nguyên tử Fe và Cl

lê thị hương giang
29 tháng 9 2017 lúc 7:04

Gọi CTHH của X là \(Fe_xCl_y\) ( x,y là những số nguyên dương đơn giản nhất )

Ta có : PTK của X là : x.56 + y.35,5 = 127

Vì x,y là những số nguyên dương đơn giản nhất

=> Ta có bảng sau :

x 1 2 3 4
y 2 0,4 -1,2 -2,7

=> \(\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=2\end{matrix}\right.\)

=> Tỉ lệ số nguyên tử Fe và Cl là \(\dfrac{Fe}{Cl}=\dfrac{1}{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hà Minh Ánh
Xem chi tiết
Hà Minh Ánh
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hà
Xem chi tiết
Đào Phúc Việt
Xem chi tiết
Trần Đình Lê Chiến
Xem chi tiết
ngu thì chết
Xem chi tiết
Khánh Lê
Xem chi tiết
Ánh Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Quang
Xem chi tiết