Ôn tập học kì I

Nguyễn Xuân Tài

Trên cơ sở quyền tự do kinh doanh của công dân, ông K đã gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng kí thành lập doanh nghiệp tư nhân. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của ông K, cơ quan đăng kí kinh doanh huyện X đã kiểm tra và cấp cho ông giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Em hãy phân tích để làm rõ các hình thức thực hiện pháp luật được đề cập trong tình huống trên


Các câu hỏi tương tự
Lan Nhi
Xem chi tiết
Hà Phùng Nguyễn Việt
Xem chi tiết
Seventeen Right Here
Xem chi tiết
Seventeen Right Here
Xem chi tiết
tthnew
Xem chi tiết
Thảo Ngô
Xem chi tiết
Seventeen Right Here
Xem chi tiết
Quỳnh
Xem chi tiết
Mai Trần Bảo An
Xem chi tiết