Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Huỳnh Phạm Hạ Uyên

Tớ đang cần gấp các cậu giúp tớ với

Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f =14cm. Vật cách thấu kính một khoảng d =24cm, A nằm trên trục chính. Hãy:

a. Dựng ảnh A'B' của AB qua thấu kính.
b. Nêu tính chất ảnh tạo bởi thấu kính ở câu a.

c tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.


Các câu hỏi tương tự
nguyễn đoàn gianhu
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Phạm Thùy Trang
Xem chi tiết
The Nghĩa
Xem chi tiết
Thiên Hoàng
Xem chi tiết
shinchantv
Xem chi tiết
Lê Quốc Dũng
Xem chi tiết
Hân Giáp
Xem chi tiết
Nguyễn Ý
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)