Bài 26. Làm quen với Khoa học dữ liệu

datcoder

Quan sát Hình 26.4 và cho biết kết quả khuyến nghị là gì.

datcoder
10 tháng 5 lúc 21:22

Kết quả khuyến nghị là các bài hát của Estas Tonne.

Bình luận (0)