Ôn tập học kỳ II

Pham Trung Hai

ở 25 độ C người ta tiến hành hòa tan 1g natri clorua vào 50g h2o .Biết SNaCl =30,6g ở 25 độ c.NaCl có tan hết không?Nếu tan hết thì lượng NaCl là ? gam

Lương Đắc Nguyên
13 tháng 5 2019 lúc 17:06

Tan hết

Lượng NaCl tan hết là 1g


Các câu hỏi tương tự
hhhhhhhhhh
Xem chi tiết
Khánh linh
Xem chi tiết
Trung Nguyễn
Xem chi tiết
Duongngo
Xem chi tiết
Bùi Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Minh Khuê Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Ngọc Thanh
Xem chi tiết
Cosplayer- Mika
Xem chi tiết
Nikki Nii
Xem chi tiết