Bài 25 - Phòng, tránh đuối nước

datcoder

Những tình huống dưới đây có thể dẫn đến hậu quả gì?

Theo em, còn những tình huống nào khác có thể dẫn tới đuối nước?

Người Già
3 tháng 2 lúc 23:11

- Những tình huống ở trong các bức tranh đều có thể dẫn đến hậu quả là đuối nước.
- Theo em, những tình huống như trước khi bơi không khởi động, bơi quá xa bờ,...

Bình luận (0)