Bài 2. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945

datcoder

Nêu nhận xét của em về con đường thoát khỏi đại suy thoái của các nước tư bản châu Âu và nước Mỹ.

datcoder
12 tháng 4 lúc 22:12

- Để thoát khỏi sự suy thoái về kinh tế, Đức và I-ta-li-a đã thực hiện bằng cách phát xít hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh thế giới. Điều này đã để lại hậu quả nặng nề, tàn phá nặng nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa, khiến hàng trăm triệu người đói khổ.

- “Chính sách mới” của Ru-dơ-ven đã ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế-tài chính. Chính sách đấy đã góp phần giải quyết những khó khăn của nền kinh tế, đưa nước Mĩ thoát dần khỏi khủng hoảng.

Bình luận (0)