Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nguyễn Như Quỳnh

nêu các bước xây dựng cơ sở dữ liệu quản lí học sinh 

mong mn giúp đỡ cần gấp

kieuanhk505
27 tháng 9 2021 lúc 20:37
Bn tham khảo những ý chính:Bước 1: Khảo sát- Tìm hiểu các yêu cầu của công tác quản lí.- Xác định và phân tích mối liên hệ các dữ liệu cần lưu trữ.- Phân tích các chức năng cần có của hệ thống khai thác thông tin, đáp ứng các yêu cầu đặt ra.- Xác định khả năng phần cứng, phần mềm có thể khai thác, sử dụng.Bước 2: Thiết kế- Thiết kế CSDL.- Lựa chọn hệ quản trị để triển khai.- Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng.Bước 3: Kiểm thử- Nhập dữ liệu cho CSDL.- Tiến hành chạy thử các chương trình ứng...
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
maihuong nguyen
Xem chi tiết
Tiên Tiên
Xem chi tiết
Bùi Quốc Văn
Xem chi tiết
Bùi Quốc Văn
Xem chi tiết
An Nguyễn
Xem chi tiết
Đặng Xuân Nghĩa
Xem chi tiết
Tiên Tiên
Xem chi tiết
Võ Thu Hằng
Xem chi tiết
Phương Trần
Xem chi tiết