Bài 24. Sơ bộ về thiết kế mạng

datcoder

Mục đích của phân đoạn mạng là gì?

datcoder
10 tháng 5 lúc 19:35

Phân đoạn mạng nhằm: 

- Quy hoạch sao cho miền xung đột đủ nhỏ để xung đột xảy ra ít hơn và chi ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ là một nội dung thiết kế mạng cục bộ.

- Có thể cô lập một phân đoạn khi có sự cổ để khắc phục mà không gây ảnh hưởng tới hoạt động ở các phân đoạn khác.

Bình luận (0)