Ôn tập chương Kĩ thuật điện

Trịnh Thị Thu Hiền

Một tải ba pha gồm 6 bóng đèn huỳnh quang, mỗi bóng có ghi 220V - 36W và ba điện trở, mỗi điện trở có số liệu là 380v - 0,5kW được đấu vào mạnh ba pha bốn dây có điện áp 380/220V.

a, Vẽ sơ đồ đấu các đèn và điện trở.

b, Tính dòng điện pha và dòng điện dây của mỗi tải.

Đỗ Thanh Tuyến
7 tháng 5 lúc 10:14

undefined

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN