Luyện tập

Ngô Nam Duy

Một công nhân buổi sáng làm việc từ lúc 7:00 đến 11:00 thì làm được 9 sản phẩm buổi chiều làm được từ 13:30 đến 7:00 thì được 6 sản phẩm Hỏi trung bình một sản phẩm người đó làm hết bao nhiêu thời gian?

Vũ Đào
15 tháng 3 lúc 20:51

Buổi sáng người đó làm số h là: 11h-7h = 4h

Buổi chiều người đó làm số h là: 19h - 13h30 phút = 5h 30 phút = 5,5 giờ

Trung bình 1 sp người đó làm hết số thời gian là: (9+6):(4+5,5) = 15:9,5 = 30/19 (h)

Đáp số: 30/19 h

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngô Nam Duy
Xem chi tiết
ngo truong
Xem chi tiết
Phùng Ngô ANh Dũng
Xem chi tiết
VÕ THỊ ĐÔNG XUÂN
Xem chi tiết
Myro1942
Xem chi tiết
Myro1942
Xem chi tiết
Myro1942
Xem chi tiết
Myro1942
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Thắng
Xem chi tiết