Ôn tập lịch sử lớp 6

Nhiên Trần Thị Diệu

Lễ hội đền hùng được tổ chức vào ngày 10-3 âm lịch hằng năm có ý nghĩa như thế nào? Giúp mik vs mik đng cần gấp

Pham Minh Tue
15 tháng 3 lúc 21:48

Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức hằng năm là một lễ hội lớn, nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các vua Hùng - những vị vua đầu tiên trong lịch sử của dân tộc.

Bình luận (0)
Phi Nguyen Song
15 tháng 3 lúc 21:52

có ý nghĩa là: nhằm mục đích tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các vua hùng - những vị vua đầu tiên của dân tộc ta

Bình luận (0)
lưu tiến Dũng
16 tháng 3 lúc 22:52

nhằm mục đích tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các vua hùng - những vị vua đầu tiên của dân tộc ta

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhiên Trần Thị Diệu
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Trà
Xem chi tiết
Vũ Thị Quỳnh Liên
Xem chi tiết
Đang Thuy Duyen
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Tài
Xem chi tiết
Trần Thị Minh Thư
Xem chi tiết
tomhotdua
Xem chi tiết
bang bang
Xem chi tiết
thien phuc vo hoang
Xem chi tiết