Bài 27. Máy tính và Khoa học dữ liệu

datcoder

Hãy thảo luận và cho biết máy tính có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của Khoa học dữ liệu.

datcoder
10 tháng 5 lúc 21:28

Lời giải:

Vai trò của máy tính đối với sự phát triển của Khoa học và dữ liệu:

- Xử lí và phân tích dữ liệu.

- Phân tích và khai phá dữ liệu.

- Trực quan hóa dữ liệu.

- Tự động hóa.

- Xử lí song song.

- Điện toán đám mây.

- Hợp tác và truyền thông.

Bình luận (0)