Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

Bùi Thanh Tâm

Hai khối hộp đặc không thấm nước có thể tích bàng nhau và bằng \(1000cm^3\) được nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ không co dãn thả trong nước. Cho trọng lượng của khối hộp bên dưới gấp 4 lần trọng lượng của khối hộp bên trên. Khi cân bằng thì một nửa khối hộp gỗ bên trên bị ngập trong nước. Biết \(d_{nc}=10000\)N/\(m^3\). tính

a, Trọng lượng riêng của các khối hộp

b, Lực căng của sợi dây

c, Cần phải đặt lên khối hộp bên trên một vật có trọng lượng nhỏ nhất là bao nhiêu để cả hai khối hộp đều chìm trong nước. Biết các vật không chạm vào đáy và thành bình

Bùi Thanh Tâm
30 tháng 6 2021 lúc 23:49

đổi \(V_{gỗ}\)=\(1000cm^3\)=\(1.10^{-3}\)\(m^{^{ }3}\)

coi hộp gỗ trên có trọng lượng  \(P_1\), trọng lượng hộp gỗ dưới là \(P_2\)

ta có 4\(P_1\)=\(P_2\)\(\Leftrightarrow4.d_1.V_{gỗ}=d_2.V_{gỗ}\)\(\Rightarrow4d_1=d_2\)

ĐKCB:

    \(P_1+P_2=F_{A_1}+F_{A_2}\)

\(\Leftrightarrow P_1+4P_1=F_{A_1}+F_{A_2}\)

\(\Leftrightarrow5P_1=F_{A_1}+F_{A_2}\)

\(\Leftrightarrow5.d_1.1.10^{-3}=10000.\left(1.10^{-3}+\dfrac{1}{2}.10^{-3}\right)\)

\(\Leftrightarrow d_1=3000\) N/\(m^3\)\(\Rightarrow d_2=4d_1=4.3000=12000\) N/\(m^3\)

b, Xét hộp gỗ nằm trên:

\(P_1=3000.1.10^{-3}=3N\)

\(F_{A_1}=\dfrac{1}{2}.10^{-3}.10000=5N\)

Lực căng sợi đây: \(F_T=5-3=2N\)

c,đkcb:

\(P_1+P_2+P_3=F_{A_1}+F_{A_1}\)

\(\Leftrightarrow5.3000.1.10^{-3}+P_3=2.10000.1.10^{-3}\)

\(\Leftrightarrow P_3=5N\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoa Nguyễn
Xem chi tiết
Dương Tùng
Xem chi tiết
Nhạc Dương
Xem chi tiết
Paper43
Xem chi tiết
Nguyễn phương thảo
Xem chi tiết
Hoàng Diệu Linh
Xem chi tiết
Minh Phương Trần
Xem chi tiết
min nguyenthi
Xem chi tiết
min nguyenthi
Xem chi tiết