Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Minh Hiếu
25 tháng 2 lúc 11:09

Ta có `:`

`M_(Fe_2(XO_4)_3) = 400(a m u)`

`<=> 56 . 2 + ( X+16.4).3 = 400`

`<=>112 + 3X + 192 = 400`

`<=>3X=400-192-112`

`<=>3X=96`

`=>X=96:3=32`

`=>X` là `S`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Linh
Xem chi tiết
balck rose
Xem chi tiết
Nguyễn Duy
Xem chi tiết
Nguyễn Duy
Xem chi tiết
Nhi Tâm
Xem chi tiết
Hoa Rơi Cửa Phật
Xem chi tiết
thị kim cúc lê
Xem chi tiết
8/5 Vân Thi
Xem chi tiết
Lê Thị Hương Giang
Xem chi tiết