Bài 26: Phòng, tránh bỏng

datcoder

- Em sẽ khuyện bạn điều gì trong các tình huống sau?

- Em thực hiện một số cách đơn giản và phù hợp để phòng, tránh bị bỏng.

Người Già
3 tháng 2 lúc 23:29

1) Chúng ta không nên nghịch hộp diêm cậu à, nếu không may, cậu có thể bị bỏng đấy.
2) Các cậu hãy ngồi xa đám lửa này nhé, nếu ngồi gần quá, các cậu có thể bị cái nóng của lửa làm khó chịu, ngoài ra còn rất nguy hiểm nếu tiếp xúc quá gần với ngọn lửa nữa đó!

Bình luận (0)