Bài 25 - Phòng, tránh đuối nước

datcoder

Em đã thực hiện phòng, tránh đuối nước như thế nào?

Người Già
3 tháng 2 lúc 23:16

Em đã:
- Học bơi
- Luôn có người lớn đi cùng khi xuống nước
- Không chơi đùa ở những nơi nguy hiểm
- v...v...

Bình luận (0)