Bài 26: Phòng, tránh bỏng

datcoder

Em cùng các bạn hát bài "Lính cứu hóa", sáng tác: Nguyễn Tiến Hưng.

Người Già
3 tháng 2 lúc 23:19

Lời bài hát:
Lính cứu hỏa xa gì hiểm nguy có lệnh là đi sẵn sàng xuất kích
Ngày đông giá buốt, hay nắng cháy như nung
Ai gọi Cứu Hỏa Có ngay có ngay.
Lính cứu hỏa xa gì hiểm nguy có lệnh là đi sẵn sàng xuất kích
Ngày đông giá buốt, hay nắng cháy như nung
Ai gọi Cứu Hỏa Có ngay có ngay.
Xe lao vút còi hét vang khắp phố
Lòng chúng tôi như có lửa
Giữ lấy từng mái nhà
Giữ lấy từng góc phố
Giệt tan giặc lửa
Có lính cứu hỏa chúng tôi
Giệt tan giặc lửa .
Có lính cứa hỏa chúng tôi.

Lính cứu hỏa xa gì hiểm nguy có lệnh là đi sẵn sàng xuất kích
Ngày đông giá buốt, hay nắng cháy như nung
Ai gọi Cứu Hỏa Có ngay có ngay.
Lính cứu hỏa xa gì hiểm nguy có lệnh là đi sẵn sàng xuất kích
Ngày đông giá buốt, hay nắng cháy như nung.
Ai gọi Cứu Hỏa Có ngay có ngay.
Xe lao vút còi hét vang khắp phố
Lòng chúng tôi như có lửa
Giữ lấy từng mái nhà
Giữ lấy từng góc phố
Giệt tan giặc lửa
Có lính cứu hỏa chúng tôi
Giệt tan giặc lửa .
Có lính cứa hỏa chúng tôi.


Lính cứu hỏa xa gì hiểm nguy có lệnh là đi sẵn sàng xuất kích
Ngày đông giá buốt, hay nắng cháy như nung
Ai gọi Cứu Hỏa Có ngay có ngay.
Lính cứu hỏa xa gì hiểm nguy có lệnh là đi sẵn sàng xuất kích
Ngày đông giá buốt, hay nắng cháy như nung.
Ai gọi Cứu Hỏa Có ngay có ngay.
Xe lao vút còi hét vang khắp phố
Lòng chúng tôi như có lửa
Giữ lấy từng mái nhà
Giữ lấy từng góc phố
Giệt tan giặc lửa
Có lính cứu hỏa chúng tôi
Giệt tan giặc lửa .
Có lính cứa hỏa chúng tôi.
..Lính cứu hỏa ngày đêm sãn sàng
Lính cứu hỏa ngày đêm sẵn sàng
Lính cứu hỏa...ngày đêm sẵn sàng..

Bình luận (0)