Bài 6 - Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị

datcoder

- Em cùng bạn đóng vai để xử lí các tình huống sau:

- Em luôn lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị bằng thái độ và hành vi phù hợp.

Người Già
31 tháng 1 lúc 23:20

Các em cùng bạn đóng vai.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết