Bài 25 - Phòng, tránh đuối nước

datcoder

Em cần làm gì để phòng, tránh đuối nước?

Người Già
3 tháng 2 lúc 23:12

Em cần học bơi và mặc áo phao mỗi khi tắm ao, hồ, sông, suối, biển,,, và phải có người lớn theo cùng.

Bình luận (0)