Bài 44: Andehit, xeton

Hjdhdbd

Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam hỗn hợp 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp thu được 1,568 lít CO2 (đktc)

a, CTPT của 2 anđehit

b, Khối lượng của mỗi anđehit

GIÚP MÌNH VỚI MAI MÌNH THI RỒI !!!!!! :(((


Các câu hỏi tương tự
Hjdhdbd
Xem chi tiết
Phạm Thị Lan Anh
Xem chi tiết
Linh Doan
Xem chi tiết
Nhi Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn thị Phụng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương
Xem chi tiết
Nguyễn thị Phụng
Xem chi tiết
Phụng Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Nguyễn thị Phụng
Xem chi tiết