Bài 42. Thấu kính hội tụ

Khoaixinggai

đặt vậy sáng ab vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự s = 20cm và cách thấu kính hãy dựng ảnh A'B' của AB theo đúng tỉ lệ60cm a) hãy dựng ảnh A'B' của AB theo tỉ lệ  b) tính chiều cao và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính biết AB=3cm


Các câu hỏi tương tự
Lily Phạm
Xem chi tiết
Nam hanra
Xem chi tiết
Ngọc Ánh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Huỳnh Giao
Xem chi tiết
Linh Bùi
Xem chi tiết
Duy Anh
Xem chi tiết
Hshahgs
Xem chi tiết
noname
Xem chi tiết
Huỳnh Nhi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)