Hướng dẫn soạn bài Danh từ

Mikie Manako Trang

Danh từ biểu thị những gì ?

Bạch Sa Kiều
21 tháng 9 2017 lúc 21:58

Danh từ biểu thị người, sự vật, hiện tượng, khái niệm,...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thuý Hằng
Xem chi tiết
nguyễn thanh dung
Xem chi tiết
nguyenkhacphong
Xem chi tiết
luc thi ha
Xem chi tiết
luc thi ha
Xem chi tiết
Nguyễn Thuý Hằng
Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Hương
Xem chi tiết
Lê Hồng Phong
Xem chi tiết