Bài 3: Diện tích tam giác

duy khanh

cho tam giác ABC vuông tại A, tính độ dài cạnh BC trong trường hợp sau : AB = 2AC và AB + AC


Các câu hỏi tương tự
Chu Hoang Bao Nguyen
Xem chi tiết
Hà Phương Trang
Xem chi tiết
Phạm Yến Ngọc
Xem chi tiết
Long Thanh
Xem chi tiết
Bin BIn
Xem chi tiết
duylam
Xem chi tiết
Trịnh Việt Dũng
Xem chi tiết
Dũng Dương Anh
Xem chi tiết
26. 6/7 Nhật Tiến
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)