Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Hà Đức Thọ
6 tháng 1 lúc 8:57

Do 2 đầu của R5 nối cùng một điện thế nên ta chập lại với nhau (mạch không còn R5).

Sơ đồ mạch điện lúc này: R1 nt (R2 // R3 // R4) nt R6

Ta có: \(\dfrac{1}{R_{234}}=\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{R_4}\)

\(\Rightarrow \dfrac{1}{R_{234}}=\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{6}\)

\(\Rightarrow R_{234}= 3 \Omega\)

Điện trở tương đương của mạch:

\(R_{tđ} = R_1+R_{234}+R_6=3+3+6=12\Omega\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN