Bài 38: Cân bằng hóa học

Dieu linh

Cho 3,36l hỗn hợp X: O2, O3 có dX/H2 = 56/3 vào bình đựng m (g) Mg vừa đủ, nhiệt độ -> m1(g) oxit. Tính m, m1


Các câu hỏi tương tự
Dieu linh
Xem chi tiết
Dieu linh
Xem chi tiết
Dieu linh
Xem chi tiết
vy nguen
Xem chi tiết
Ngọc Hiền
Xem chi tiết
Nguyễn Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Xem chi tiết
nguyen van tam
Xem chi tiết
Trần Phan Hồng Ngọc
Xem chi tiết