Luyện tập tổng hợp

Blucory

Câu 7 giúp mink vs ạ Cảm ơn

Cô Ngô Phương
22 tháng 11 lúc 19:14

2. Fred is as dishonest as Cathy.

3. Liam is as talkative as Sally

4. George is as arrogant as Ryan

5. You are as hard working as Joe

6 Chris is as immature as Simon

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Phươnq Anh
Xem chi tiết
Thu Thu
Xem chi tiết
camila admire
Xem chi tiết
キエット
Xem chi tiết
Hoàng Anh Đặng
Xem chi tiết
Trần Việt An
Xem chi tiết
Đô Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nhật
Xem chi tiết
Lê Thị ngọc duyên
Xem chi tiết
Lâm2709
Xem chi tiết