Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Nguyễn Tuấn Hưng

Câu 2: Dùng một lực có độ lớn 2,5N có thể kéo vật có trọng lượng P lên mộtmặt phẳng ngiêng cao 30cm và dài 1,2m. Tính giá trị của trọng lượng P.

AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
5 tháng 3 lúc 19:33

Trọng lương P là: \(P=\dfrac{l}{h}.F=\dfrac{1,2}{0,3}.2,5=10N\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN