Bài 16. Cơ năng

Cát Tường Anh Nguyễn

Câu 1:

a) một quả bưởi đang rơi từ trên cao xuống đất ,trái bưởi có những dạng năng lượng nào ?trong quá trình rơi Thế năng và động năng của nó thay đổi không? Tại sao?

b) một trái banh rơi xuống điểm B trên mặt đất rồi nảy lên tới A.Em hãy cho biết sự chuyển hóa cơ năng của banh tại vị trí nào banh có thể năng lớn nhất ?động năng lớn nhất ?

-sự chuyển hóa cơ năng từ A đến B:

-sự chuyển hóa cơ năng từ B đến A:

-thế năng lớn nhất:

-động năng lớn nhất:


Các câu hỏi tương tự
Tuyền Lê
Xem chi tiết
Hạ Nguyệt Yi
Xem chi tiết
Khánh vy
Xem chi tiết
Lê Huy Hoàng
Xem chi tiết
123....
Xem chi tiết
Hatran Phuong
Xem chi tiết
Đặng Huỳnh Như
Xem chi tiết
Minhthư 7.16 39 Nguyễn t...
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết