Bài 2: Chất

Chí Em

CÁC BẠN ƠI GIÚP MIK VỚI

2)Tổng số hạt cơ bản của X là 50 hạt. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt

Phùng Hà Châu
12 tháng 7 2019 lúc 20:44

Ta có: \(p+e+n=50\)

\(\Leftrightarrow p+p+2p-14=50\)

\(\Leftrightarrow4p=64\)

\(\Leftrightarrow p=16\left(hạt\right)\)

\(\Rightarrow e=16\left(hạt\right)\)

\(\Rightarrow n=16+16-18=\left(hạt\right)\)

Bình luận (0)
Haruhiro Miku
12 tháng 7 2019 lúc 18:55

Số hạt mang điện là

50 - 14 = 36

Vì số e = số p nên

\(\frac{36}{2}=18\)

Vậy X = 18

=> X là Agon

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Chí Em
Xem chi tiết
Minh ánh Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mai Linh
Xem chi tiết
Chí Em
Xem chi tiết
Chí Em
Xem chi tiết
min yoongi
Xem chi tiết
Minh ánh Nguyễn
Xem chi tiết
nguyễn thanh tùng
Xem chi tiết
Nguyễn thị Mai Chi
Xem chi tiết