Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Meo Hoang

Ái có một lọ thủy tinh, nút cũng bằng thủy tinh. Nút kẹt, không lấy ra được. Ái hơ cổ lọ trên ngọn nến, vừa hơ vừa nhẹ nhàng quay chiếc lọ. Chỉ một lát sau, em đã mở được nút một cách dễ dàng.

Bằng cũng có một lọ như vậy bị kẹt nút. Em học kinh nghiệm của bạn, đem lọ đó hơ trên bếp lò của mẹ, nhưng không mở được nút. Em hơ thêm một lúc nữa, vẫn không mở được.

Hãy giải thích cho Bằng rõ vì sao lại như vậy.

Minh Chau
14 tháng 1 lúc 19:52

vì nhiệt độ làm đá nở ra rất lớn nên hơ lửa không thể làm nó nở ra được

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN