Chương 1. Nguyên tử

Ngọc Trần

13. Câu nào sau đây không đúng ?

a,các đồng vị phải có số khối khác nhau

b, các đồng vị phải có số nơ tron khác nhau

c, các đồng vị phải có cùng điện tích hạt nhân

d, các đồng vị phải có số electron khác nhau

14. Trong 1 nguyên tử X , tổng số hạt mang điện lớn hơn số hạt không mang điện là 12, tổng số hạt / p + e +n / la 40 .Tính A và tính Z của X.

1a, A = 4 , Z= 14 b, A=27 , Z = 13

1311c, A= 18, z= 14 d, A= 2, z=12


Các câu hỏi tương tự
Quân Nguyễn
Xem chi tiết
huy234
Xem chi tiết
huy234
Xem chi tiết
Dương Mỹ Linh
Xem chi tiết
Razol 20 mg
Xem chi tiết
DuaHaupro1
Xem chi tiết
Ho Nhan
Xem chi tiết
HanVẩu là của HunMóm
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết