Bài 7. Gương cầu lồi

LY VÂN VÂN
13 tháng 4 2017 lúc 14:45

1. Ảnh là ảnh ảo vì không hứng được trên màn

2. Ảnh nhỏ hơn vật

Kết luận: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất sau:

1. là ảnh áo không hứng được trên màn chắn

2. Ảnh quan sát được nhỏ hơn vật.

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
13 tháng 4 2017 lúc 14:46

1. Ảnh là ảnh ảo vì không hứng được trên màn
2. Ảnh nhỏ hơn vật

Bình luận (0)
Anh Triêt
13 tháng 4 2017 lúc 15:06

a. Ảnh đó là ảnh ảo vì không hứng được trên màn chắn.

b. Nhìn thấy ảnh ảo nhỏ hơn vật

Kết luận: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất sau đây:

1. Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn

2. Ảnh nhỏ hơn vật.

Bình luận (0)
LY VÂN VÂN
13 tháng 4 2017 lúc 14:44

Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được một vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
13 tháng 4 2017 lúc 14:45

Vùng nhìn thất của gương cầu lồi > gưởng phẳng

Bình luận (0)
Anh Triêt
13 tháng 4 2017 lúc 15:05

Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được một vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.

Bình luận (0)
LY VÂN VÂN
13 tháng 4 2017 lúc 14:42

Trên ôtô xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xa để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng vì:

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng, do đó giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau.Bình luận (0)
Linh Nguyễn
13 tháng 4 2017 lúc 14:44

Trên ôtô xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xa để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng vì:
- Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng, do đó giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau.

Bình luận (0)
Anh Triêt
13 tháng 4 2017 lúc 15:05

Trên ôtô xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xa để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng vì:

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng, do đó giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau.

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Dương
13 tháng 4 2017 lúc 14:24

Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn vì: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng giúp cho người lái xe nhìn thấy trong gương cầu lồi các phương tiện và người bị các vật cản ở bên đường che khuất, tránh được tai nạn.

Bình luận (0)
Anh Triêt
13 tháng 4 2017 lúc 15:04

Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn vì:

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng giúp cho người lái xe nhìn thấy trong gương cầu lồi các phương tiện và người bị các vật cản ở bên đường che khuất, tránh được tai nạn

Bình luận (0)
Bùi Thị Diễm Trang
13 tháng 4 2017 lúc 15:11

Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất người ta thường đặt một gương câu lồi lớn vì: Gương cầu lồi này giúp cho người lái xe phát hiện được phía trước đường bị khuất có vật cản hoặc có xe chạy ngược chiều hay không.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN