Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

nguyen thi vang
5 tháng 9 2017 lúc 13:15

C1. Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng sáng , vùng tối. Giải thích vì sao các vùng đó lại tối hoặc sáng ?

Hướng dẫn giải:

Trên màn chắn (hình vẽ) phần màu đen hoàn toàn không nhận được ánh sáng là vùng tối, vùng còn lại trên màn chắn là vùng sáng.

Có vùng tối là vì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng bị miếng bìa chặn lại, còn vùng sáng là do ánh sáng truyền thẳng trong không khí đến được màn.

Vậy khi dùng nguồn sáng nhỏ thì trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn tới gọi là bóng tối.Bình luận (0)
LY VÂN VÂN
4 tháng 4 2017 lúc 14:37

Hướng dẫn giải:

Trên màn chắn (hình vẽ) phần màu đen hoàn toàn không nhận được ánh sáng là vùng tối, vùng còn lại trên màn chắn là vùng sáng.

Có vùng tối là vì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng bị miếng bìa chặn lại, còn vùng sáng là do ánh sáng truyền thẳng trong không khí đến được màn.

Vậy khi dùng nguồn sáng nhỏ thì trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn tới gọi là bóng tối.Bình luận (0)
Phan Văn Trung
4 tháng 4 2017 lúc 17:51

- Trên màn chắn vùng màu trắng là vùng sáng. Vùng này sáng vì nó nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

- Trên màn chắn vùng màu đen là vùng tối. Vùng này tối vì nó không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

Bình luận (0)
nguyen thi vang
5 tháng 9 2017 lúc 13:19

C2. Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng nào là bóng tối, vùng nào được chiếu sáng đầy đủ. Nhận xét độ sáng của vùng còn lại so với hai vùng trên và giải thích vì sao có sự khác nhau đó?

Hướng dẫn giải:

Trên màn chắn vùng 1 không nhận được ánh sáng là vùng tối, vùng 3 được chiếu sáng đày đủ (nhận được ánh sáng từ tất cả các phần của nguồn sáng) là vùng sáng, vùng 2 chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng nên không sáng bằng vùng 3 gọi là bóng nửa tối.

Vậy trên màn chắn ở phía sau vật cản có vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng tới gọi là bóng nửa tối.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
4 tháng 4 2017 lúc 16:41

Trên màn chắn vùng 1 không nhận được ánh sáng là vùng tối, vùng 3 được chiếu sáng đày đủ (nhận được ánh sáng từ tất cả các phần của nguồn sáng) là vùng sáng, vùng 2 chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng nên không sáng bằng vùng 3 gọi là bóng nửa tối.

Vậy trên màn chắn ở phía sau vật cản có vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng tới gọi là bóng nửa tối.

Bình luận (0)
Phan Văn Trung
4 tháng 4 2017 lúc 17:50

- Trên màn chắn bóng tối là vùng số 1. Vùng này không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

- Trên màn chắn vùng được chiếu sáng đầy đủ là vùng số 3. Vùng này sáng vì nó nhận được đầy đủ ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

- Vùng số 2 sáng hơn vùng số 1, nhưng lại tối hơn vùng số 3. Vùng số 2 gọi là vùng nửa tối, vì vùng này chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

Nhận xét: Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng tới gọi là bóng nửa tối.

Bình luận (0)
Bùi Hà Chi
4 tháng 4 2017 lúc 16:32

Nơi có nhật thực toàn phần nằm trong vùng bóng tối của Mặt trăng, bị Mặt trăng che khuất không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu đến. Vì vậy khi đứng ở nơi có nhật thực toàn phần ta không nhìn thấy Mặt Trời và thấy trời tối lại.

Bình luận (1)
Phan Văn Trung
4 tháng 4 2017 lúc 17:49

Nơi có nhật thực toàn phần nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng, bị Mặt Trăng che khuất không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu đến. Vì thế đứng ở nơi có nhật thực toàn phần không nhìn thấy Mặt Trời và thấy trời tối lại.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
4 tháng 4 2017 lúc 22:39

Vì khi ta thấy nhật thực toàn phần có nghĩa là mặt trăng che mặt trời tạo ra mot cai bóng khổng lồ và ta đứng trong cái bóng đó.

nhớ like

Bình luận (1)
Dương Nguyễn
9 tháng 7 2017 lúc 13:33

- Mặt Trăng ở vị trí số 2, 3 thì người đứng ở điểm A thấy trăng sáng. Vì ánh sáng truyển đi theo đường thẳng, và Mặt Trăng lúc này không bị Trái Đất che khuất nên nhận được ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới.

- Mặt Trăng ở vị trí số 1 thì người đứng ở điểm A thấy hiện tượng nguyệt thực. Vì lúc này Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất, nên không nhận được ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
4 tháng 4 2017 lúc 16:41

+ Khi Mặt Trăng ở vị trí thứ 1 thì người đứng ở A thấy có nguyệt thực.

+ Khi Mặt Trăng ở vị trí 2 và 3 thì thấy trăng sáng.


Bình luận (0)
Bùi Hà Chi
4 tháng 4 2017 lúc 16:44

Mặt trăng ở vị trí 2 và 3 thì người đứng ở điểm A trên Trái Đất thấy trăng sáng, mặt trăng ở vị trí 1 thì người đó thấy có nguyệt thực.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
4 tháng 4 2017 lúc 16:40

Khi miếng bìa lại gần màn chắn hơn thì bóng tối và bóng mưa tối đều thu hẹp lại hơn.

Khi miếng bìa gần sát màn chắn thì hầu như không còn bóng nửa tối nữa, chỉ còn bóng tối rõ rệt.


Bình luận (0)
Phan Văn Trung
4 tháng 4 2017 lúc 17:45

Sẽ thấy bóng tối và bóng nửa tối thu hẹp dần.

- Khi miếng bìa lại gần màn chắn hơn thì bóng tối và bóng nửa tối đều thu hẹp lại hơn.

- Khi miếng bìa gần sát màn chắn thì hầu như không còn bóng nửa tối, chỉ còn bóng tối rõ nét.

Bình luận (0)
Như Quỳnh
4 tháng 4 2017 lúc 19:13

Di chuyển miếng bìa từ từ lại gần màng chắn, bóng tối và bóng nữa tối thu hẹp dần, đến một lúc nào đó chỉ còn bóng tối

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
4 tháng 4 2017 lúc 16:40

Khi quyển vở che kín bóng đèn dây tóc đang sáng, bàn nằm trong vùng bóng tối sau quyển vở, không nhận được ánh sáng từ đèn truyền tới nên ta không thể đọc được sách.

Quyển vở không che kín được đèn ống bàn nằm trong vùng bóng tối sau quyển vở, nhận được một phần ánh sáng của đèn truyền tới nên vẫn đọc được sách.


Bình luận (0)
Phan Văn Trung
4 tháng 4 2017 lúc 17:43

Khi quyển vở che kín bóng đèn dây tóc đang sáng, bàn nằm trong vùng bóng tối sau quyển vở, không nhận được ánh sáng từ đèn truyền tới nên ta không thể đọc được sách.Quyển vở không che kín được đèn ống bàn nằm trong vùng bóng tối sau quyển vở, nhận được một phần ánh sáng của đèn truyền tới nên vẫn đọc được sách.

Bình luận (0)
Tâm Trần Huy
4 tháng 4 2017 lúc 18:54

Khi quyển vở che kín bóng đèn dây tóc đang sáng, bàn nằm trong vùng bóng tối sau quyển vở, không nhận được ánh sáng từ đèn truyền tới nên ta không thể đọc được sách.

Quyển vở không che kín được đèn ống bàn nằm trong vùng bóng tối sau quyển vở, nhận được một phần ánh sáng của đèn truyền tới nên vẫn đọc được sách.Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN