Bài 3 : Quần cư, đô thị hóa

Doraemon
30 tháng 3 2017 lúc 11:17

- Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ. - Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.

Bình luận (0)
Dương Minh Tài
30 tháng 3 2017 lúc 11:23

Bài 1 : Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn

- Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ. - Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.

Bình luận (0)
Phạm Thu Thủy
30 tháng 3 2017 lúc 11:33

- Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ. - Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.

Bình luận (0)
Dương Minh Tài
30 tháng 3 2017 lúc 11:29

Theo số dân : đô thị có số dân đông nhất thay đổi từ 12 triệu dân tăng lên đến 20 triệu dân, rồi đến 27 triệu dân.

- Theo ngôi thứ :

Các đô thị trên chủ yếu thuộc châu Á và châu Mĩ

Bình luận (1)
Phạm Thu Thủy
30 tháng 3 2017 lúc 11:34

Theo số dân : đô thị có số dân đông nhất thay đổi từ 12 triệu dân tăng lên đến 20 triệu dân, rồi đến 27 triệu dân.

- Theo ngôi thứ :

Các đô thị trên chủ yếu thuộc châu Á và châu Mĩ

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
30 tháng 3 2017 lúc 11:57

Theo số dân : đô thị có số dân đông nhất thay đổi từ 12 triệu dân tăng lên đến 20 triệu dân, rồi đến 27 triệu dân.

- Theo ngôi thứ :

Các đô thị trên chủ yếu thuộc châu Á và châu Mĩ

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
1 tháng 6 2017 lúc 18:58

- Ảnh 3.1: nhà cửa nằm giữa đồng ruộng, phân tán, dân số thưa thớt, đường xá nhỏ hẹp, ít phương tiện.

- Ảnh 3.2: nhà cửa tập trung san sát thành phố xá, dân số đông đúc, đường phố lớn, nhiều phương tiện qua lại.

Bình luận (0)
Nguyễn Thiên Trang
1 tháng 6 2017 lúc 20:33

Trả lời :

- Ảnh 3.1: nhà cửa nằm giữa đồng ruộng, phân tán.

- Ảnh 3.2: nhà cửa tập trung san sát thành phố xá.

Bình luận (0)
Thúy Trần
28 tháng 9 2018 lúc 9:56

Ở nông thôn nhà cửa quây quần thành thôn, xóm, làng, bản, dân cư thưa thớt. Kinh tế chủ yếu nông, lâm, ngủ ngiệp.

Ở thành thị nhà cửa quây quần thành phố xá, dân cư đông đúc.Kinh tế chủ yếu là công ngiệp và dịch vụ.

Bình luận (0)
An Dao
Trung tướng -
1 tháng 6 2017 lúc 17:24

- Châu Á có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất.

- Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên: Ka-ra-si, Niu Đê-li, Côn-ca-ta, Mum-bai, Bắc Kinh, Thiên Tân, Xơ-un, Thượng Hải, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca - Cô-bê, Ma-ni-la, Gia-cac-ta.

Bình luận (0)
Nguyễn Thiên Trang
1 tháng 6 2017 lúc 20:32

Trả lời:

- Châu Á có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất.

- Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên: Ka-ra-si, Niu Đê-li, Côn-ca-ta, Mum-bai, Bắc Kinh, Thiên Tân, Xơ-un, Thượng Hải, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca - Cô-bê, Ma-ni-la, Gia-cac-ta.

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
2 tháng 6 2017 lúc 13:17

– Châu Á: 12 siêu đô thị – Kể tên: Bắc Kinh, Xơ-un, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca – Cô-bê, Thiên Tân, Thượng Hải, Ma-ni-la, Gia-các-ta, Niu Đê-li, Mum-bai, Ka-ra-si, Côn-ca-ta.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN