Bài 1. Bài mở đầu

Nhật Linh
8 tháng 4 2017 lúc 21:44

Câu 1: (*) Đặc điểm giống nhau giữa người và động vật thuộc lớp thú : _Có lông mao _Đẻ con _Có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa (*)Đặc điểm khác nhau giữa người và lớp thú:Người có những đặc điểm sau mà thú không có được: _Sự phân hóa của bộ xương phù hợp với chức năng lao động bằng tay và đi bằng 2 chân _Nhờ lao động có mục đích nên bớt lệ thuộc vào thiên nhiên _Có tiếng nói ,chữ viết,có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức _Não phát triển ,sọ lớn hơn mặt _Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn....

Bình luận (0)
Đặng Vũ Quỳnh Như
6 tháng 9 2017 lúc 9:09

* Giống: - Cơ thể có lông mao bao phủ

- Có thân nhiệt ổn định

- Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ

- Khoang ngực và khoang buingj ngăn cách nhau bởi cơ hoành

- Bộ răng có 2 lứa: răng sữa và răng trưởng thành, phân hóa thành răng cửa răng nanh và răng hàm

* khác:

- Người:+ di chuyển bằng 2 chân 2 tay tự do

+ Bộ xương phân hóa thích nghi với hoạt động đứng thẳng và đi bằng 2 chân

+ biết chế tạo công cụ lao động

+ Biết sử dụng lửa

+ Sọ lớn hơn mặt não phát triển

+ Có tiếng nói chữ viết hình thành ý thức

- Thú:+ Di chuyển bằng 4 chân

+ Bộ xương kém phân hóa

+ không có lao động không biết chế tạo công cụ lao động

+ Không biết sử dụng lửa

+ Sọ nhỏ hơn mặt, não kém phát triển

+ Không có tiếng nói, chữ viết, không có ý thức

Bình luận (0)
Đinh Bạt Tuân
28 tháng 8 2018 lúc 16:45

Những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú là:

- Giống nhau: Có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa.

- Khác nhau: Người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định: có tư duy, tiếng nói và chữ viết.

Bình luận (1)
Nhật Linh
8 tháng 4 2017 lúc 21:43

Môn học giúp ta tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lí của cơ thể từ cấp độ tế bào đến cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể, trong mối quan hệ với môi trường cùng với những cơ chế điều hòa các quá trình sống. Từ đó đề ra các biện pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giúp ta có hiểu biết khoa học để có ý thức và hành vi bảo vệ môi trường.

Bình luận (0)
Ngọc Quỳnh
3 tháng 5 2017 lúc 21:32

Là môn học giúp ta tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lí của cơ thể từ cấp độ tế bào đến cơ quan,hệ cơ quan và cơ thể,trong mối quan hệ với môi trường cùng với những cơ chế điều hòa các quá trình sống.Từ đó đề ra các biện pháp rèn luyện cơ thể,bảo vệ sức khỏe,giúp ta có hiểu biết khoa học để có ý thức và hành vi bảo vệ môi trường.

Bình luận (0)
Thọ Đạt Trần
25 tháng 7 2017 lúc 13:13

Môn học giúp ta tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lí của cơ thể từ cấp độ tế bào đến cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể, trong mối quan hệ với môi trường cùng với những cơ chế điều hòa các quá trình sống. Từ đó đề ra các biện pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giúp ta có hiểu biết khoa học để có ý thức và hành vi bảo vệ môi trường.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN