1. Tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi

Chức năng tạo đề nằm trong kiểu nội dung đề thi. Click vào nút "Tạo đề từ ngân hàng câu hỏi" để tìm và lấy các câu hỏi trong thư viện đã có sẵn của hoc24.

2. Tạo đề thi từ file pdf

Click vào nút "Tạo đề bằng cách tải lên file pdf"

Click vào "Choose file" để chọn file đề thi trên máy tính và upload lên hoc24.

Ở cột bên trái, click vào nút "Thêm" để thêm vào các phương án và lựa chọn đáp án đúng tương ứng.

Click vào nút "?" ở gần phương án lựa chọn để nhập vào hướng dẫn giải (không bắt buộc)

Sau khi nhập vào các đáp án đúng cho đề thi, click vào nút "Lưu lại".

Tạo đề thi từ file pdf