1. Khoá học trực tuyến mở OOC (Open Online Course) của hoc24

Khóa học trực tuyến mở OOC là một nền tảng được hoc24.vn phát triển, giúp giáo viên có thể tạo các trang học tập cho học sinh. Đây là một trang web con của trang http://hoc24.vn. Trên trang web con này, giáo viên có thể:

  • Xây dựng các nội dung của khóa học (gồm các phần lý thuyết, bài tập và đề thi trắc nghiệm, video bài giảng).
  • Quản lý học sinh và theo dõi tiến trình học của học sinh.
  • Quản lý thảo luận, trao đổi bài với học sinh.

Hay nói một cách khác, khóa học trực tuyến mở OOC trên http://hoc24.vn bao gồm 3 thành phần cơ bản: giáo viên, học sinh và nội dung khóa học (xem hình vẽ phía dưới).

Mô hình khóa học online trên hoc24.vn
Mô hình khóa học online trên hoc24.vn

2. Ví dụ về một khoá học trực tuyến mở OOC

Dưới đây là một ví dụ về khóa học online “Toán trắc nghiệm lớp 12” của Thầy Doan Minh Cuong trên trang web http://hoc24.vn. Địa chỉ của khóa học là: /bg/onthitoan12  

Sau khi tạo ra nội dung của khóa học (lý thuyết, trắc nghiệm, đề thi, video bài giảng), giáo viên có thể phân phát địa chỉ trang web của khóa học cho học sinh của mình vào học. Khóa học cũng có thể cho học sinh của  http://hoc24.vn đăng kí tham gia. Học sinh có thể xem được các video bài giảng và các bài lý thuyết, làm các bài tập và đề thi trắc nghiệm của khóa học, và có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên của khóa học đó hoặc với các bạn khác.

Giao diện trang chủ bài giảng của thầy Doãn Minh Cường

3. Tạo khóa học bằng cách nào?

Để tạo khóa học cho mình, bạn CLICK VÀO ĐÂY để đăng kí. Sau khi đăng ký xong, khóa học của bạn sẽ ở chế độ riêng tư để bạn biên soạn nội dung. Trên cơ sở nội dung được bạn biên soạn, hoc24 sẽ duyệt và công khai khóa học của bạn cho tất cả mọi người.