1. Một khoá học bao gồm những gì?

Một khoá học bao gồm danh sách các chủ đề. Các chủ đề được phân cấp thành thư mục (chủ đề cha) và các chủ đề con là những nội dung học liệu cụ thể:

 • Nội dung lý thuyết. 
 • Luyện tập trắc nghiệm.
 • Đề thi kiểm tra.
 • Video bài giảng.

Nội dung khoá học được hiển thị và quản lí ngay tại trang chủ của khoá học.

2. Cấu trúc cây thư mục của các chủ đề

Các chủ đề được phân cấp tối đa thành 3 cấp

 • Chủ đề cấp 1 (dạng thư mục)
  • Chủ đề cấp 2 (dạng thư mục hoặc các nội dung học liệu cụ thể)
   • Chủ đề cấp 3 (là các nội dung học liệu cụ thể)
   • Chủ đề cấp 3
   • Chủ đề cấp 3
  • Chủ đề cấp 2
  • Chủ đề cấp 2
 • Chủ đề cấp 1
 • Chủ đề cấp 1

3. Ví dụ về bố cục nội dung

Hình bên dưới là một ví dụ về cách bố cục nội dung. Ở cách bố cục này ta chỉ cần 2 cấp, chủ đề cấp 1 là tên chương và chủ đề cấp 2 là các bài học cụ thể.

Bố cục nội dung
Ví dụ về cách bố cục nội dung bài giảng