Nội năng và biến thiên nội năng

 

1. Nội năng

 

- Nội năng của vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

- Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật : U = f(T, V)

2. Độ biến thiên nội năng

Độ biến thiên nội năng DU của vật là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi của vật trong một quá trình.

3. Các cách làm thay đổi nội năng

a. Thực hiện công: ví dụ như chà sát một đồng xu,..

b. Truyền nhiệt: như là đun nóng vật

4. Nhiệt lượng

Số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt gọi là nhiệt lượng(còn gọi tắt là nhiệt)

Ta có :            \(\Delta U = Q\)  hay  \(Q=mc\Delta t\)

Trong đó :      Q là nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra (J)

                                    m là khối lượng của vật (kg)

                                    c là nhiệt dung riêng của chất (J/kgK = J/kgđộ)

                                    ∆t là độ biến thiên nhiệt độ (0Choặc K)

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...