Điện năng, công suất điện

1. Công và công suất của dòng điện

 • Ở chương tĩnh điện, ta biết rằng lực điện sinh công để di chuyển điện tích là: \(A=qU\)
 • Điện tích \(q=I.t\) \(\Rightarrow \boxed{ A=U.I.t}\) là công của dòng điện.
 • Công suất của dòng điện: \(P=\frac{A}{t}=\frac{U.I.t}{t}\)\(\Rightarrow \boxed{P=U.I}\)
 • Định luật Jun - lenxơ:
  • Nếu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần, thì công của lực điện chỉ làm tăng nội năng của vật dẫn, kết quả làm vật dẫn nóng lên và tỏa nhiệt.
  • Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở: \(Q=A=U.I.t=I.R.I.t\)\(\Rightarrow \boxed{Q=I^2.R.t}\)
  • Công suất tỏa nhiệt trên điện trở: \(P=\frac{Q}{t}=\frac{I^2.R.t}{t}\)\(\Rightarrow \boxed{P=I^2.R}\)

2. Công và công suất của nguồn điện

 • Một nguồn điện có suất điện động là \(E\) sẽ sinh công để "vận chuyển" điện tích, công này được tính: \(A=E.q=E.I.t\)
 • Công suất của nguồn: \(P=\dfrac{A}{t}\Rightarrow \boxed{P=E.I}\)

3. Hiệu suất của nguồn điện

 • Ta xét một mạch điện như hình vẽ:  E R
 • Nguồn E sinh công \(A\), công này chuyển thành năng lượng tỏa nhiệt trên điện trở R là \(Q\). Khi đó ta nói hiệu suất của nguồn là: \(H=\dfrac{Q}{A}\)
  • \(\Rightarrow H = \dfrac{I^2Rt}{EIt}=\dfrac{I.R}{E}\Rightarrow \boxed{H=\dfrac{U_R}{E}}\)
  • Với \(U_R\) là hiệu điện thế hai đầu \(R\), gọi là hiệu điện thế mạch ngoài.
  • \(E\) là điện áp của nguồn.

4. Bài tập ví dụ

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...