Các nước XHCN (Liên Xô và các nước Đông Âu) từ năm 1945 đến năm 2000.

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000).

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...