Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

BÀI 59: KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ

I. Lý thuyết

1. Ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

- Môi trường trên Trái Đất đang ngày 1 suy thoái, rất cần có các biện pháp để khôi phục và giữ gìn.

- Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là bảo vệ các sinh vật và môi trường sống của chúng. Cơ sở để cân bằng sinh thái, tránh ô nhiễm và cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.

2. Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên

a. Bảo vệ tài nguyên sinh vật

Các biện pháp chủ yếu bảo vệ tài nguyên sinh vật
 

 

- Bảo vệ khu rừng già, rừng đầu nguồn …

- Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia để bảo vệ các sinh vật hoang dã

- Trồng cây, gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật

- Không săn bắn động vật hoang dã và khai thác quá mức các loài sinh vật

- Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý: nhân giống vô tính, nuôi cấy mô …

+ Ngoài ra còn có 1 số biện pháp:

- Khai thác hợp lý rừng sản xuất

- Hạn chế khai hoang chuyền rừng thành đất trồng trọt, di dân tự do

- Đóng cửa rừng tự nhiên

2. Cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa

Các biện pháp

Hiệu quả

Đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc thì việc trồng cây gây rừng là biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất

Hạn chế xói mòn đất, hạn hán, lũ lụt. Tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật. Tăng độ đa dạng sinh học, cải tạo khí hậu

Tăng cường công tác làm thủy lợi và tưới tiêu hợp lí

Góp phần điều hòa lượng nước, hạn chế lũ lụt, hạn hán, mở rộng diện tích trồng trọt, tăng năng suất cây trồng

Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh

Tăng độ màu mỡ cho đất, tạo điều kiện phủ xanh đất trống bỏ hoang hóa. Không gây ô nhiễm môi trường.

Thay đổi các loại cây trồng hợp lí

Làm cho đất không bị cạn kiệt dinh dưỡng, tận dụng được hiệu suất sử dụng đất và tăng hiệu suất cây trồng

Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích hợp và có năng suất cao

Đem lại lợi ích kinh tế

 3. Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã

 

- Tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia bảo vệ thiên nhiên

+ Nội dung tuyên truyền có thể là: tầm quan trọng của rừng, tác hại của việc phá rừng, biện pháp bảo vệ rừng, ô nhiễm môi trường là gì? hậu quả? biện pháp khắc phục.

+ Biện pháp tuyên truyền: kịch, thơ ca, hò vè …

- Không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia dọn vệ sinh công cộng.

- Tích cực tham gia các phong trào vệ sinh công viên, bãi biển, trường học.

- Không chặt phá cây cối bừa bãi, tích cực trồng cây chăm sóc bảo vệ môi trường

- Không săn bắt chim, thú, bảo vệ các loài sinh vật có ích

- Tuyên truyền cho mọi người cùng hành động bảo vệ thiên nhiên

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

Câu 1: Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã?

Hướng dẫn trả lời :

Có hai biện pháp chủ yếu là bảo vệ tài nguyên sinh vật và cải tạo các hệ sinh thái đã bị thoái hóa.

-     Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã:

+ Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn,...

+ Trồng cây gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.

-     Cải tạo các hệ sinh thái đã bị thoái hóa.

+ Trồng cây gây rừng trên những vùng đất trông, dồi trọc.

+ Tăng cường công tác thủy lợi và tưới tiêu hợp lí.

+ Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh.

+ Luân canh hợp lí.

+ Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích hợp có năng suất cao.

Câu 2: Mỗi học sinh chúng ta cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên?

Hướng dẫn trả lời :

Bản thân ý thức và hành dộng bảo vệ thiên nhiên tuyên truyền với người thân, bạn bè, láng giềng có ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN