Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ

I. Ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

 

Nhiều vùng trên Trái Đất đang ngày một suy thoái, rất cần có biện pháp để khôi phục và gìn giữ. Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng. Đó là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái, tránh ô nhiễm và cạn kiệt nguồn tài nguyên.

Mồi quốc gia cần có biện pháp khôi phục môi trường và bảo vệ thiên nhiên để phát triển bền vững

II. Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên

1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật

Các biện pháp chủ yếu bảo vệ tài nguyên sinh vật (hình 59):

 

2. Cải tạo các  hệ sinh thái bị thoái hóa

Bảng 59. Các biện pháp cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa

III. Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã
- Trách nhiệm mỗi người chúng ta trong việc bảo vệ thiên nhiên là: ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên theo luật.

Tuyên truyền, giáo dục mọi người hiểu biết, có ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên.

- Em tuyên truyền trong gia đình, hàng xóm cùng hành động để bảo vệ thiên nhiên.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã?

Trả lời :

Có hai biện pháp chủ yếu là bảo vệ tài nguyên sinh vật và cải tạo các hệ sinh thái đã bị thoái hóa.

-     Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã:

+ Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn,...

+ Trồng cây gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.

-     Cải tạo các hệ sinh thái đã bị thoái hóa.

+ Trồng cây gây rừng trên những vùng đất trông, dồi trọc.

+ Tăng cường công tác thủy lợi và tưới tiêu hợp lí.

+ Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh.

+ Luân canh hợp lí.

+ Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích hợp có năng suất cao.

2. Mỗi học sinh chúng ta cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên?

Trả lời :

Bản thân ý thức và hành dộng bảo vệ thiên nhiên tuyên truyền với người thân, bạn bè, láng giềng có ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...