Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILAN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC

Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

.

Phương trình phản ứng minh họa :

 CH2 = CH2 + H – OH     CH­- CH2 –OH

 CH­- CH2 –OH  + O2    CH3COOH  + H2O.

 CH3COOH  +  HO – CH2CH3   CH3 –COO-CH2 –CH +  H2

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...