Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILAN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC

Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

ETILEN \(\underrightarrow{\left(1\right)}\) RƯỢU ETYLIC \(\underrightarrow{\left(2\right)}\) AXIT AXETIC \(\underrightarrow{\left(3\right)}\) ETYL AXETAT

Phương trình hóa học\(\underrightarrow{\left(1\right)}\)

 CH2 = CH2 +  HOH  \(\underrightarrow{axit}\)  CH3-CH2-OH

 CH3-CH2-OH  + O2  \(\underrightarrow{men-giấm}\)  CH3-COOH  + H2O.

 CH3-COOH  +  HO-CH2CH3  \(\underrightarrow{axit,t^o}\)  CH3-COO-CH2-CH +  H2

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...