Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa

CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA

Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ. Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhuỵ. Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tuỳ loại. Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực. Nhuỵ có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái. Nhị và nhuỵ là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

1. Làm tiêu bản các bộ phận của hoa như thế nào ?

Trả lời :

Tách các bộ phận của một hoa, xếp lần lượt các bộ phận đã tách theo vị trí của chúng ở trên hoa. Dùng keo hoặc băng dính dán chặt chúng trên giấy theo thứ tự đã đặt. Ghi chú tên và chức năng chính mỗi bộ phận của hoa đó.

2.  Quan sát các loại hoa khác nhau. Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn thận các bộ phận của từng hoa, tìm những điếm giống nhau và khác nhau của các hoa đó.

Trả lời:

Chọn 3 loại hoa khác nhau (chẳng hạn: hoa hồng, hoa cải, hoa súng…), quan sát từng bộ phận để tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa chúng (chú ý bộ phận: đế, đài, tràng, nhị, nhụy).

3. Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Trả lời: 

* Hoa gồm những bộ phận chính là : Cuống, đế, đài, tràng, nhị, nhụy.

* Bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa là : Nhị và nhụy.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...